Ergo Box

Szkolenie Ergo Box jest skierowane do osób na każdym poziomie sprawności fizycznej. Z ćwiczeniami poradzą sobie osoby początkujące, jak również osoby zaawansowane, które także docenią ich prostotę i skuteczność.

Czas trwania filmów ze szkoleniami przynoszącymi ulgę w spiętych partiach to ok. 7 minut. Występują one w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Jakie korzyści dla Twojego biznesu dostarczą Ci szkolenia od Gym Assistance?

  • Zwiększenie efektywności pracy – aktywność fizyczna wpłynie pozytywnie na zdolności kognitywne, zwiększy koncentrację i produktywność Twoich pracowników.
  • Redukcja zwolnień lekarskich – zdrowsi pracownicy to mniejsza ilość absencji chorobowych i problemów z poszukiwaniem zastępstwa dla nieobecnych pracowników.
  • Oszczędność kosztów pracowniczych – zredukujesz koszty związane z absencjami, procesem rekrutacji, wdrożeniem nowych osób i zastępstwem dla osób przebywających na zwolnieniach lekarskich.
  • Stabilność organizacji – dzięki zmniejszeniu rotacji pracowników, zabezpieczysz swoje długo- i krótkoterminowe projekty i plany biznesowe
  • Zwiększenie integracji zespołu – jest to idealna okazja do wspólnego spędzania czasu i budowania silnych, bezkonfliktowych więzi między pracownikami.
  • Poprawa kreatywności – aktywność fizyczna zwiększa przepływ krwi do mózgu, co wpływa na poprawę funkcji poznawczych.
  • Wzrost satysfakcji zawodowej – zatrzymasz i przyciągniesz utalentowanych pracowników.
  • Poprawa jakości pracy – dzięki sprawniejszym pracownikom przyspieszysz procesy w firmie i zminimalizujesz ryzyko błędów i opóźnień.
  • Wzrost zaangażowania – wypoczęci pracownicy częściej i chętniej angażują się w nowe projekty.
  • Tworzenie Zdrowego Środowiska Pracy – Twoja firma zyska wizerunek nowoczesnego otoczenia, dbającego o dobrostan pracowników.